پشتیبانی و مشاوره فعال

ما آماده پاسخگویی به نیاز و سوالات مشتریان هستیم .
با تیم مشاوره و ارتباط با مشتریان کارا پلاست گلپا یک خرید ایمن و مطمئن را تجربه کنید و در زمره مشتریان وفادار ما قرار بگیرید
کارشناسان ما آماده شنیدن نظرات ، سوالات و هر پیشامدی هستند